JAK TO SIĘ ZACZĘŁO ?

| i dokąd zmierzamy

Właścicielem marki oraz producentem preparatów ApiNano jest powstała w 2015 r. spółka Decont. Sukces każdej firmy oparty jest w głównej mierze na kapitale ludzkim. W naszym przypadku filarami zespołu specjalistów, pracujących od lat nad projektem ApiNano są dwaj Panowie:

mgr Zygmunt Jerzy Szymański

Prezes Zarządu naszej firmy, biznesmen, wizjoner, społecznik, poseł IV kadencji Sejmu RP, twórca działającej od 1992 r. firmy JUWENT, która po dziś dzień z sukcesem produkuje i dostarcza nowoczesne rozwiązania z dziedziny ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa. I tu się chwilę zatrzymamy… - to właśnie doświadczenia tam zebrane pozwoliły mu zauważyć, że mikroorganizmy znajdujące się systemach wentylacji i klimatyzacji stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia nowoczesnego społeczeństwa. Od tej chwili wszelkie swe biznesowe działania skierował w stronę profilaktyki prozdrowotnej oraz przeciwdziałania mikrobiologicznym zagrożeniom dla ludzkiego organizmu. Doprowadziło go to do spotkania z dr Jerzym Peszke…

dr Jerzy Peszke

„szalony naukowiec” przyjmujący każde firmowe wyzwanie, doktor fizykochemii organicznej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w pracy naukowej. Specjalista z zakresu nanotechnologii, biotechnologii, biochemii i chemizacji rolnictwa. Pracował w instytucjach naukowych i przemyśle chemicznym na Tajwanie oraz przez wiele lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest twórcą nowoczesnych technologii, pomysłodawcą najnowocześniejszych rozwiązań oraz ojcem produktów opatrzonych logo ApiNano oraz Decont. Pracując dla spółki pokonał bariery na polu wykorzystania produktów pszczelich w medycynie – stworzył autorską metodę ekstrakcji propolisu w niskich temperaturach (zimna separacja), uzyskując ekstrakt o unikalnych na skalę światową właściwościach – zawierający ponad 4588 związków naturalnych, spośród których ponad 780 ma istotne znaczenie terapeutyczne i immunoonkologiczne. Jest także autorem serii produktów dezynfekcyjnych wykorzystywanych w ochronie mikrobiologicznej klimatyzacji, wentylacji czy pomieszczeń, a także wody pitnej. Bezustannie pracuje nad rozwiązaniami i preparatami mającymi poprawić zdrowie i samopoczucie nowoczesnego społeczeństwa.

Nasza firma w głównej mierze wykorzystuje własne, autorskie technologie, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom nieszablonowe rozwiązania, ukierunkowane na rozwiązanie problemów człowieka. Stosujemy składniki najbliższe naturze, aby tworzyć produkty wyłącznie najwyższej jakości.

MISJA ApiNano

| badania naukowe i badania kliniczne

Pod czujnym okiem naszych naukowców, na czele których stoi dr Jerzy Peszke, od wielu lat prowadzimy badania mające na celu rozwój nowoczesnych technoligii, pozwalających na zastosowanie wszystkiego, co najlepsze z natury, dla poprawy jakości życia, zdrowia i samopoczucia człowieka. Nieustannie rozwijamy się, aby dostarczać produkty najwyższej jakości, oparte na naturalnych składnikach.

Lata prób, doświadczeń oraz badań pozwoliły stworzyć preparat, którego świat wcześniej nie widział – EKSTRAKT PROPOLISOWY ApiNano, stanowiący podstawę oferowanych przez nas produktów.

CEL ApiNano

| przyszłość zaczyna się w Rykach w woj. lubelskim

Nieustannie prowadzimy badania, mające na celu opracowanie nowych technologii biochemicznych, pozwalających na wytwarzanie naturalnych preparatów, które bezstratnie przenoszą dobrodziejstwa natury wprost do organizmu człowieka.

Czynimy wszelkie starania, aby jak najszybciej rozpocząć badania kliniczne nad Ekstraktem Propolisowym ApiNano, mające na celu stworzenie w pełni naturalnych i skutecznych leków, które przyniosą rozwiązanie wielu zdrowotnych problemów nowoczesnego społeczeństwa.

HISTORIA

| i przyszłość

2012
Pomysł rodzi się z potrzeby

Wstępne badania nad biologicznymi aspektami środowiska urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zauważono zostaje ogromne zagrożenie dla zdrowia człowieka, wynikające z mikroorganizmów rozwijających się w systemach wentylacji i klimatyzacji użytkowanych bez prawidłowo prowadzonego serwisu.

2015-2018
Clima-Te i Shoes-Te

Prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie preparatu do dezynfekcji układów wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i przemysłowych oraz w motoryzacji. Podczas prac dostrzeżone zostaje także zagrożenie wynikające z obecności mikroorganizmów w obuwiu. Efektem prac badawczych sa preparaty Clima-Te i Shoes-Te.

2012-2017
Naturalne ekstrakty dla zdrowia człowieka

Pierwsze próby separacji składników aktywnych biologicznie metodami fizykochemicznymi. Badania nad opracowaniem technologii najskuteczniejszej metody ekstrakcji składników aktywnych z propolisu. Opracowanie receptur dermokosmetyków na bazie ekstraktu propolisowego.

2017
Wprowadzenie na rynek skutecznego preparatu do dezynfekcji systemów wentylacji i klimatyzacji

Rejestracja preparatu biobójczego i wprowadzenie na rynek Clima-Te wraz z dedykowanym systemem zamgławiającym.

2017
Wprowadzenie na rynek preparatu do dezynfekcji i zabezpieczenia obuwia przed negatywnym wpływem grzybów i bakterii

Rejestracja preparatu biobójczego i wprowadzenie na rynek Shoes-Te.

2017
Wprowadzenie na rynek nowoczesnych dermokosmetyków

Wprowadzenie na rynek dermokosmetyków z serii Api Silver, opartych na połączeniu ekstraktu propolisowego z jonami srebra.

2018
Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu

dr Jerzy Peszke staje na czele zespołu badawczo-rozwojowego firmy Decont.

2018
Wyjątkowa, autorska technologia

Powstaje unikalna w skali światowej technologia i procedura ekstrakcji propolisu w niskich temperaturach (zimna separacja), pozwalająca na produkcję EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano w laboratoriach Decont.

2018
A może suplementy diety?

Rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie receptur suplementów diety, bazujących na EKSTRAKCIE PROPOLISOWYM ApiNano.

2018
Jakość potwierdzona

Badania mikrobiologiczne oraz standaryzacja EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano w Narodowym Instytucie Leków.

2018
Nowa marka na rynku

Powstaje marka ApiNano.

2018
Suplementy diety

Wprowadzenie na rynek suplementów diety Api Immunal.

2022
Ekstrakt Propolisowy ApiNano jedyny w swoim rodzaju - to potwierdzone

Laboratoria firmy Perlan przeprowadzają badania EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano potwierdzające zawartość ponad 4588 związków naturalnych, spośród których ponad 780 ma istotne znaczenie biologiczne i terapeutyczne.

2022
Doskonała technologia, nowe ekstrakty

Sukces w dziedzinie ekstraktu propolisowego skłania naszych naukowców do poszukiwania kolejnych, naturalnych źródeł drogocennych składników. Rozpoczynają się prace nad ekstrakcją składników aktywnych z chmielu oraz zielonej herbaty.

2022
ApiNano przeciwko komórkom nowotworowym

We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie przeprowadzone zostają badania aktywności EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano w niszczeniu komórek nowotworowych gruczołu piersiowego i raka prostaty. Wykazały one, że zastosowanie naszego preparatu zmniejsza żywotność komórek nowotworowych o 50% już podczas pierwszych 24 godzin inkubacji.

2022-2023
Publikacje naukowe

Wyniki badań prowadzonych wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zaowocowały publikacjami naukowymi w międzynarodowych, uznanych i prestiżowych czasopismach „Molecules” oraz „Plants”. Oba tytuły znajdują się na liście filadelfijskiej, a wszystkie artykuły, aby zostać w nich opublikowane, wymagają recenzji międzynarodowej grupy ekspertów.

2023
Pierwsze produkty z nowymi ekstraktami

Wprowadzenie na rynek suplementów diety zawierających ekstrakty z chmielu oraz zielonej herbaty.

2023
Ekstrakt propolisowy ApiNano - badania zawartości związków fenolowych oraz zdolności antyoksydacyjnej

Najnowsze badania przeprowadzone przez Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa w Puławach (pod kierownictwem dr hab. Teresy Szczęsnej, prof. nadzw. IO) dały kolejny dowód na wyjątkowość Ekstraktu Propolisowego ApiNano. Państwowy Instytut Badawczy jednoznacznie oznaczył zawartość związków fenolowych 31,1% (ponad 10x więcej niż w popularnych na rynku produktach standaryzowanych na 3% zawartość polifenoli) oraz potencjał antyoksydacyjny 79,8%.

przyszłość
Nieustannie się rozwijamy

Naszym celem są badania kliniczne nad Ekstraktem Propolisowym ApiNano, mające na celu stworzenie w pełni naturalnych i skutecznych leków, które przyniosą rozwiązanie wielu zdrowotnych problemów nowoczesnego społeczeństwa.

Zobacz produkty z ekstraktem propolisowym ApiNano.