JAK TO SIĘ ZACZĘŁO ?

| i dokąd zmierzamy

Właścicielem marki oraz producentem preparatów ApiNano jest powstała w 2015 r. spółka Decont. Sukces każdej firmy oparty jest w głównej mierze na kapitale ludzkim. W naszym przypadku filarami zespołu specjalistów, pracujących od lat nad projektem ApiNano są dwaj Panowie:

mgr Zygmunt Jerzy Szymański

Prezes Zarządu naszej firmy, biznesmen, wizjoner, społecznik, poseł IV kadencji Sejmu RP, twórca działającej od 1992 r. firmy JUWENT, która po dziś dzień z sukcesem produkuje i dostarcza nowoczesne rozwiązania z dziedziny ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa. I tu się chwilę zatrzymamy… - to właśnie doświadczenia tam zebrane pozwoliły mu zauważyć, że mikroorganizmy znajdujące się systemach wentylacji i klimatyzacji stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia nowoczesnego społeczeństwa. Od tej chwili wszelkie swe biznesowe działania skierował w stronę profilaktyki prozdrowotnej oraz przeciwdziałania mikrobiologicznym zagrożeniom dla ludzkiego organizmu. Doprowadziło go to do spotkania z dr Jerzym Peszke…

dr Jerzy Peszke

„szalony naukowiec” przyjmujący każde firmowe wyzwanie, doktor fizykochemii organicznej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w pracy naukowej. Specjalista z zakresu nanotechnologii, biotechnologii, biochemii i chemizacji rolnictwa. Pracował w instytucjach naukowych i przemyśle chemicznym na Tajwanie oraz przez wiele lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest twórcą nowoczesnych technologii, pomysłodawcą najnowocześniejszych rozwiązań oraz ojcem produktów opatrzonych logo ApiNano oraz Decont. Pracując dla spółki pokonał bariery na polu wykorzystania produktów pszczelich w medycynie – stworzył autorską metodę ekstrakcji propolisu w niskich temperaturach (zimna separacja), uzyskując ekstrakt o unikalnych na skalę światową właściwościach – zawierający ponad 4588 związków naturalnych, spośród których ponad 780 ma istotne znaczenie terapeutyczne i immunoonkologiczne. Jest także autorem serii produktów dezynfekcyjnych wykorzystywanych w ochronie mikrobiologicznej klimatyzacji, wentylacji czy pomieszczeń, a także wody pitnej. Bezustannie pracuje nad rozwiązaniami i preparatami mającymi poprawić zdrowie i samopoczucie nowoczesnego społeczeństwa.

Nasza firma w głównej mierze wykorzystuje własne, autorskie technologie, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom nieszablonowe rozwiązania, ukierunkowane na rozwiązanie problemów człowieka. Stosujemy składniki najbliższe naturze, aby tworzyć produkty wyłącznie najwyższej jakości.

HISTORIA

| i przyszłość

2012
Pomysł rodzi się z potrzeby

Wstępne badania nad biologicznymi aspektami środowiska urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zauważono zostaje ogromne zagrożenie dla zdrowia człowieka, wynikające z mikroorganizmów rozwijających się w systemach wentylacji i klimatyzacji użytkowanych bez prawidłowo prowadzonego serwisu.

2015-2018
Clima-Te i Shoes-Te

Prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie preparatu do dezynfekcji układów wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i przemysłowych oraz w motoryzacji. Podczas prac dostrzeżone zostaje także zagrożenie wynikające z obecności mikroorganizmów w obuwiu. Efektem prac badawczych sa preparaty Clima-Te i Shoes-Te.

2012-2017
Naturalne ekstrakty dla zdrowia człowieka

Pierwsze próby separacji składników aktywnych biologicznie metodami fizykochemicznymi. Badania nad opracowaniem technologii najskuteczniejszej metody ekstrakcji składników aktywnych z propolisu. Opracowanie receptur dermokosmetyków na bazie ekstraktu propolisowego.

2017
Wprowadzenie na rynek skutecznego preparatu do dezynfekcji systemów wentylacji i klimatyzacji

Rejestracja preparatu biobójczego i wprowadzenie na rynek Clima-Te wraz z dedykowanym systemem zamgławiającym.

2017
Wprowadzenie na rynek preparatu do dezynfekcji i zabezpieczenia obuwia przed negatywnym wpływem grzybów i bakterii

Rejestracja preparatu biobójczego i wprowadzenie na rynek Shoes-Te.

2017
Wprowadzenie na rynek nowoczesnych dermokosmetyków

Wprowadzenie na rynek dermokosmetyków z serii Api Silver, opartych na połączeniu ekstraktu propolisowego z jonami srebra.

2018
Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu

dr Jerzy Peszke staje na czele zespołu badawczo-rozwojowego firmy Decont.

2018
Wyjątkowa, autorska technologia

Powstaje unikalna w skali światowej technologia i procedura ekstrakcji propolisu w niskich temperaturach (zimna separacja), pozwalająca na produkcję EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano w laboratoriach Decont.

2018
A może suplementy diety?

Rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie receptur suplementów diety, bazujących na EKSTRAKCIE PROPOLISOWYM ApiNano.

2018
Jakość potwierdzona

Badania mikrobiologiczne oraz standaryzacja EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano w Narodowym Instytucie Leków.

2018
Nowa marka na rynku

Powstaje marka ApiNano.

2018
Suplementy diety

Wprowadzenie na rynek suplementów diety Api Immunal.

2022
Ekstrakt Propolisowy ApiNano jedyny w swoim rodzaju - to potwierdzone

Laboratoria firmy Perlan przeprowadzają badania EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano potwierdzające zawartość ponad 4588 związków naturalnych, spośród których ponad 780 ma istotne znaczenie biologiczne i terapeutyczne.

2022
Doskonała technologia, nowe ekstrakty

Sukces w dziedzinie ekstraktu propolisowego skłania naszych naukowców do poszukiwania kolejnych, naturalnych źródeł drogocennych składników. Rozpoczynają się prace nad ekstrakcją składników aktywnych z chmielu oraz zielonej herbaty.

2022
ApiNano przeciwko komórkom nowotworowym

We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie przeprowadzone zostają badania aktywności EKSTRAKTU PROPOLISOWEGO ApiNano w niszczeniu komórek nowotworowych gruczołu piersiowego i raka prostaty. Wykazały one, że zastosowanie naszego preparatu zmniejsza żywotność komórek nowotworowych o 50% już podczas pierwszych 24 godzin inkubacji.

2022-2023
Publikacje naukowe

Wyniki badań prowadzonych wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zaowocowały publikacjami naukowymi w międzynarodowych, uznanych i prestiżowych czasopismach „Molecules” oraz „Plants”. Oba tytuły znajdują się na liście filadelfijskiej, a wszystkie artykuły, aby zostać w nich opublikowane, wymagają recenzji międzynarodowej grupy ekspertów.

2023
Pierwsze produkty z nowymi ekstraktami

Wprowadzenie na rynek suplementów diety zawierających ekstrakty z chmielu oraz zielonej herbaty.

przyszłość
Nieustannie się rozwijamy

Naszym celem są badania kliniczne nad Ekstraktem Propolisowym ApiNano, mające na celu stworzenie w pełni naturalnych i skutecznych leków, które przyniosą rozwiązanie wielu zdrowotnych problemów nowoczesnego społeczeństwa.