SHOES-TE

(1 opinia klienta)

24,80  brutto

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

[50 ml]

SHOES-TE to preparat o właściwościach grzybobójczych, do dezynfekcji wnętrza butów. Skutecznie likwiduje grzyby bytujące w obuwiu oraz przykry zapach potu.

Na stanie

Opis

SHOES-TE SPRAY to preparat o właściwościach grzybobójczych, przeznaczony do dezynfekcji obuwia. Skutecznie likwiduje grzyby bytujące w butach oraz przykry zapach potu. Stężony preparat wykazuje właściwości biobójcze wobec bakterii i grzybów bytujących w butach. SHOES-TE SPRAY zawiera drobiny srebra, co znacznie wydłuża działanie preparatu i zabezpiecza wnętrze buta.

Antygrzybicze działanie preparatu jest potwierdzone certyfikatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Preparat stosować poprzez rozpylenie 3-4 doz do wnętrza buta, w odstępach dziesięciosekundowych Wskazane aby preparat rozpylać stopniowo, celem uniknięcia punktowej koncentracji rozpylonego preparatu. Optymalnie preparat stosować po powrocie do domu, tak aby jego działanie na wnętrze obuwia, przed powtórnym włożeniem stopy, trwało co najmniej 6 godzin.   

Przechowywać pod zamknięciem, w oryginalnym opakowaniu. Unikać narażenia preparatu na działanie promieniowania słonecznego, promieniowania UV, mikrofalowego oraz wysokich temperatur.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  • nadtlenek wodoru 20,0 g/kg
  • etanol 150,0 g/kg
  • propan-2-ol 100,0 g/kg

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem, lub innym źródłem zapłonu. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
spłukać dużą ilością wody.

1 opinia dla SHOES-TE

  1. FransPro

    Pierwszy raz moje buty po treningu mogą “wejść” do domu 😉 😉

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *